ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Ανοίγει στις 12 Ιουνίου 2023 η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» και θα δέχεται αιτήσεις έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Το «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι: η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση / Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης.
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης / smart home),
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων,
 • Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης / ψύξης,
 • Έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.

 

Η προθεσμία υλοποίησης του συνόλου των παρεμβάσεων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα με δικαίωμα παράτασης έως 90 ημέρες.

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 30/06/2025 που έχει οριστεί ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των υποβαλλόμενων δαπανών.

Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες:

1.    Έκδοση Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ Α΄)
2.    Έκδοση Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ Β΄)
3.    Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου
4.    Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου
5.    Κόστος Έκδοσης Άδειας / Εκπόνησης Μελέτης

 

Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να γίνεται μόνο με τραπεζικές συναλλαγές και όχι με μετρητά.

 

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να υφίστανται νόμιμα.
 • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
 • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
 • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Να μην χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb).
 • Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου.

 

Προϋποθέσεις ένταξης

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».
 • Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
 • Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.
 • Δικαιούχοι:
  • Ιδιοκτήτες (πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα)
  • Αφορά μονοκατοικίες, διαμερίσματα:    

                    – Ιδιόκτητη 1η κατοικία

                    – Ενοικιαζόμενη κατοικία

                    – Δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία

  • Αφορά πολυκατοικίες

 

Υποβολή Αιτήσεων

– Έναρξη αιτήσεων: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023
– Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονικά
– Προθεσμία υποβολής: Έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

 

Κριτήρια Επιλογής:

 • Εισοδηματικά κριτήρια (βλ. πίνακα κατωτέρω)
 • Παλαιότητα κατοικίας
 • Εξοικονομούμενο κόστος ενέργειας βάσει των παρεμβάσεων που θα επιλεχθούν
 • Κοινωνική κατάσταση (άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες κτλ.).

 

Ποσοστό Επιδότησης (βλ. πίνακα κατωτέρω)

 • Επιδότηση: 40% έως 75%
 • Μπόνους: 10% για πολυκατοικίες
 • Εισόδημα: Όσο υψηλότερο τόσο μικρότερη επιδότηση
 • Ανώτατη δαπάνη: Έως 220 €/τ.μ. (22.000 € ανά κατοικία)
 
 

 

Δείτε ΕΔΩ τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.