ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΠΕΛΑΤΕΣ - Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

 • TRICOLAN ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ του ομίλου KLONATEX ABENTTE (έτοιμα ενδύματα)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ, ΣΤ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑΣ Α.Ε
 • Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. (στατικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. (κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων και αυτοματισμών)
 • ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΕ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (τεχνική εταιρεία)
 • SAMMLER – Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ηλιακοί θερμοσίφωνες & λέβητες κεντρικής θέρμανσης)
 • ΔΟΜΗ Α.Ε. (στατικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • TICO – Δ. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ (παρασκευή και εμπόριο τυποποιημένων τροφίμων)
 • BENCKISER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (παραγωγή απορρυπαντικών)
 • ΑΝΑΛΚΟ ΕΠΕ (ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου)
 • Α.Ι.ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (επεξεργασία υαλοπινάκων)
 • EMAL – ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ (κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου)
 • ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΕ (υπηρεσίες επαγγελματικής κατάψυξης)
 • Κ.Ε.Κ. – ΙΒΕΠΕ Βόλου (εκπαίδευση σε Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές – NDT)
 • HILLSIDE PRESS, (εκδοτικός οίκος)
 • ADO ΑΕΜΕ (στατικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ&Λ ΕΠΕ (αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (στατικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, επιβλέψεις και διαχείριση έργων)
 • ΔΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ (στατικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • ISV ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνική εταιρεία)
 • ΜRΑ ARCHITECTS (αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών)
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις)
 • ODF Α.Ε. (Διαχείριση Προγραμμάτων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα)
 • VASSLER ABEE (παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών ανελκυστήρων)
 • ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ (γεωλογικές έρευνες και μελέτες, στατικές μελέτες)
 • AETEΡ – Χ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗΣ ΑΕ (αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών)
 • DELPHI ENGINEERING (υδραυλικές, περιβαλλοντικές μελέτες & μελέτες διαχείρισης έργων)
 • YPSILON FINE FOODS (χονδρικό εμπόριο τροφίμων)
 • ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (κατασκευαστική εταιρεία)
 • DENCO TRANSPORT ΕΠΕ (κυκλοφοριακές μελέτες και επιβλέψεις)
 • Κ/Ξ DOMOSFERON (διαχείριση τεχνικών έργων)
 • ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ (ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (εμπορία φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
 • GKUSTOMS (Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων – Μηχανουργείο)
 • EUROSUPPLIES IKE (εμπορία εξοπλισμού πληροφορικής και αναλωσίμων)
 • ΦΩΤΕΛΛΗΣ SECURITY AE (εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας)
 • ΕΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΕ (κατασκευαστική εταιρεία)
 • MSKAT OE (κατασκευαστική εταιρεία)
 • G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ (κυκλοφοριακές, στατικές, τοπογραφικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • STRUCTURES & GEOTECHNICS IKE (στατικές, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001

 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (στατικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, επιβλέψεις και διαχείριση έργων)
 • ΔΟΜΗ ΑΕ (στατικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (κατασκευαστική εταιρεία)
 • GLASSART AE (κατασκευή οικίσκων)
 • ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ (τεχνική εταιρεία)
 • DENCO TRANSPORT ΕΠΕ (κυκλοφοριακές μελέτες και επιβλέψεις)
 • EUROSUPPLIES IKE (εμπορία εξοπλισμού πληροφορικής και αναλωσίμων)
 • ΦΩΤΕΛΛΗΣ SECURITY AE (εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας)
 • G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ (στατικές, υδραυλικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντικές μελέτες)
 • ΕΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΕ (τεχνική εταιρεία)
 • MSKAT OE (κατασκευαστική εταιρεία)
 • G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ (κυκλοφοριακές, στατικές, τοπογραφικές μελέτες και επιβλέψεις)
 • STRUCTURES & GEOTECHNICS IKE (στατικές, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
 • ALFA MEASUREMENTS (εργαστήριο περιβαλλοντικών και ενεργειακών μετρήσεων και αναλύσεων)

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001

 • GLASSART AE (κατασκευή οικίσκων)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (στατικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, επιβλέψεις και διαχείριση έργων)
 • G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ (στατικές, υδραυλικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντικές μελέτες)
 • STRUCTURES & GEOTECHNICS IKE (στατικές και γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας κατά ISO 45001.

 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (στατικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, επιβλέψεις και διαχείριση έργων)
 • ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (κατασκευαστική εταιρεία)
 • GLASSART AE (κατασκευή οικίσκων)
 • ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ (τεχνική εταιρεία)
 • ΕΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΕ (τεχνική εταιρεία)
 • MSKAT OE (κατασκευαστική εταιρεία)

Αναπτυξιακά / Επενδυτικά Προγράμματα

Κατάρτιση Φακέλων Υποβολής για ένταξη σε επενδυτικά / χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, κλπ) και παρακολούθηση όλου του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και καταβολή της χρηματοδότησης προς τις εταιρείες:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ Α.Ε
 • ΑΝΑΛΚΟ ΕΠΕ
 • Α.Ι.ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ
 • ISV ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • EMAL – ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ
 • ΔΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ
 • VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 • ALFA-LIFT EΕ
 • VASSLER ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ
 • ΟΜΕΤΕ ΑΕ
 • ΟΜΕΤΕ ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ
 • ARIA LITO SUITES – SANTORINI
 • BODY-HOUSE-CLUB
 • ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ
 • ΔΟΜΗ ΑΕ
 • CALLISTA CRAFTS
 • Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ
 • ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΕ
 • DENCO TRANSPORT ΕΠΕ
 • 1ARCHITECTS – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ
 • ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΕ
 • Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΕ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ
 • EUROSUPPLIES IKE
 • ΕΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΕ
 • G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ
 • ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΝΕΠΑ
 • ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΚΕ

Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Ενδεικτικό Πελατολόγιο στον τομέα Εκπόνησης Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

 • ISV ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνική εταιρεία)
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (στατικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, επιβλέψεις και διαχείριση έργων)
 • ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (κατασκευαστική εταιρεία)
 • YPSILON FINE FOODS (χονδρικό εμπόριο τροφίμων)
 • GKUSTOMS (Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων – Μηχανουργείο)
 • VASSLER ABEE (παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών ανελκυστήρων)
 • ΕΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΕ (τεχνική εταιρεία)
 • MSKAT OE (κατασκευαστική εταιρεία)