ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001

Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001

To Πρότυπο ISO 39001 είναι αυτό που σχετίζεται με τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας και οδηγεί στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Αφορά κυρίως εταιρείες που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων, όπως:

 • Εταιρείες Μεταφορών / logistics
 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο οχημάτων, όπως ΚΤΕΛ, Αστικές Συγκοινωνίες, Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες, Τεχνικές εταιρείες, Super Markets, κλπ
 • Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης για τη διαχείριση του στόλου των νοσοκομειακών τους (ΕΚΑΒ, κλινικές, νοσοκομεία, κλπ)
 • Εταιρίες Οδικής Βοήθειας
 • Εταιρίες Ταχυμεταφορών Courier
 • Εταιρίες Ταξί
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών / Αυτοκινητοδρόμων
Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001

Η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας κατά  ISO 39001 από μια επιχείρηση, αποδεικνύει τη δέσμευσή της για:

 • Συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων από τη χρήση των οχημάτων
 • Μείωση των οδικών συμβάντων και ατυχημάτων
 • Μείωση της βαρύτητας των συνεπειών των ατυχημάτων
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω της μείωσης:
  • των καταναλώσεων
  • των προστίμων για ανασφαλή οδήγηση
  • των αποζημιώσεων
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
 • Εμπέδωση της έννοιας της Οδικής Ασφάλειας από όλους – ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων πελατών και των ενδιαφερομένων μερών
 • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας και φήμης της εταιρείας

Το πρότυπο ISO 39001 μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή τον τύπο των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 39001 από μια επιχείρηση οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, κατόπιν επιθεώρησης που διενεργεί ένας Φορέας Πιστοποίησης και μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα ή να συμπληρώσει ένα άλλο Σύστημα Διαχείρισης, δημιουργώντας ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ, Ασφάλειας Πληροφοριών, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερωτικά.