ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα desmi.gr αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης του Σταύρου Κόλλια, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, η οποία εφεξής θα καλείται «Εταιρεία». Η ιστοσελίδα αποτελεί το μέσο παρουσίασης των υπηρεσιών της Εταιρείας και διατίθεται ως έχει. Οι παρακάτω όροι χρήσης αποσκοπούν στο να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη του ιστοτόπου. Οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας, διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη και έχουν ορισθεί βάσει του Νόμου 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προσωπικών δεδομένων.


Όροι χρήσης και μεταβολές
Η επιλογή επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας μας, σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Οι κάτωθι «όροι και προϋποθέσεις χρήσης», ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται σε αυτήν. Η “Εταιρεία” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των επισκεπτών της. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, στην παρούσα πάντα σελίδα-διεύθυνση. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αναρτημένης αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών, χωρίς άλλη ενημέρωση. Η “Εταιρεία” μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.


Πνευματική/βιομηχανική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων που ανήκουν στην “Εταιρεία” αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση – (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της “Εταιρείας” για οποιοδήποτε σκοπό εμπορικό ή μη. Ό,τι άλλο αφορά τρίτους και περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ανάγεται δε σε δική τους ευθύνη και ουδόλως έχει να κάνει με την ιστοσελίδα της Εταιρείας.


Περιορισμός Ευθύνης
Η “Εταιρεία” σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την “Εταιρεία” πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η “Εταιρεία” είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η «Εταιρεία» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ή άλλα επιζήμια συστατικά, επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους, λαμβάνει όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή δυσλειτουργίας τους. Η τελική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών οι οποίες αναφέροντα στην ιστοσελίδα, βαραίνει αποκλειστικά τον επισκέπτη.

Χρήση στοιχείων Πιστωτικών/Χρεωστικών καρτών, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών

Η “Εταιρεία” σε καμία περίπτωση δεν ζητά τα στοιχεία της Πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Επιπλέον τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι απαραίτητα για περιήγηση στην ιστοσελίδα. Επίσης η ιστοσελίδα δεν ζητά ποτέ στοιχεία καρτών και λογαριασμών μέσω ενημερωτικών καμπανιών (newsletter), οι οποίες είναι ένας από τους τρόπους επικοινωνίας μας με τον χρήστη-επισκέπτη της ιστοσελίδας αλλά και της υπηρεσίας ενημερωτικών καμπανιών. Τέλος οι εκπρόσωποι της ιστοσελίδας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ζητήσουν τα στοιχεία της Πιστωτικής σας κάρτας μέσω τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας. Στην περίπτωση που τέτοια στοιχεία σας ζητηθούν εκ μέρους της «Εταιρείας» θα πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ως παραπλανητικές και παράνομες μέθοδοι απόσπασης προσωπικών στοιχείων, που ουδεμία σχέση έχουν με την “Εταιρεία”. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνετε την “Εταιρεία” τηλεφωνικά ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@desmi.gr η οποία αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της ιστοσελίδας. 

Προσωπικά Δεδομένα
Η “Εταιρεία” διασφαλίζει (στα πλαίσια ασφαλείας που παρέχουν οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών) την ασφαλή περιήγηση των χρηστών επισκεπτών της ιστοσελίδας, διαθέτοντας σύστημα Secure Shell Layer (SSL). Είναι το χαρακτηριστικό https:// στην αρχή των link όλων των σελίδων της ιστοσελίδας. Η “Εταιρεία” στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ακολουθήσει απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, εφαρμόζει μία ποικιλία μέτρων ασφαλείας για την διατήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η “Εταιρεία” λαμβάνει προσωπικά δεδομένα μόνο μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας. Δεν κρατά αντίγραφα αυτών των στοιχείων σε βάση δεδομένων (database) στην ηλεκτρονική υποδομή της. Η “Εταιρεία” λαμβάνει κάθε θεμιτό μέσο προστασίας έναντι κακόβουλων ενεργειών ώστε να διασφαλίσει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες φυλάσσονται σε ασφαλές δίκτυο και είναι προσβάσιμες μόνο από έναν πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν εξουσιοδότηση για την χρήση και τυχόν επεξεργασία τους. Η “Εταιρεία” δεσμεύεται να μην αποκαλύψει σε τρίτους, τα στοιχεία των πελατών της καθώς και τις συναλλαγές αυτών, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. 

Ευθύνη Επισκεπτών
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι άσεμνο, παράνομο, συκοφαντικό, βλαβερό, χυδαίο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή του εξοπλισμού της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κλπ) για τις προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση, που η “Εταιρεία” εμπλακεί σε οποιουδήποτε είδους αντιδικία, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη, ο τελευταίος θα ευθύνεται απέναντι στην “Εταιρεία“ και οφείλει να την αποζημιώσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 

Νομοθεσία και εφαρμοστέο δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της “Εταιρείας” διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με τη λειτουργία ιστοσελίδων. Για κάθε διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ της “Εταιρείας” και των επισκεπτών, θα είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, όσον αφορά την εκτέλεση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας ή εξ αφορμής της. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος , παύει να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων. 

Διαφημίσεις και συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους
Η “Εταιρεία” μπορεί να αναρτήσει διαφημίσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στην ιστοσελίδα ή στο Διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση να καθίσταται σαφές ποια από αυτά τα προϊόντα-υπηρεσίες είναι διαφημίσεις και ποια αποτελούν προσφορές και είναι προς διάθεση. Στις διαφημίσεις της ιστοσελίδας από τρίτα πρόσωπα, δεν θα χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χρηστών-συνδρομητών-επισκεπτών. Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες-ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, συνήθως των Προμηθευτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί τίθενται προς διευκόλυνση και ενημέρωση των επισκεπτών για τα πρόσωπα στα οποία αφορούν. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους. 

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
Τα newsletters – ενημερωτικά δελτία τα οποία ο επισκέπτης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της “Εταιρείας” και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Η “Εταιρεία” δεν αποθηκεύει σε καμία περίπτωση email διευθύνσεις σε βάση δεδομένων (database) στις ηλεκτρονικές υποδομές της ιστοσελίδας. Επίσης δεν κάνει κανενός είδους συσχετισμό των email με άλλα στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κλπ. Η μοναδική πληροφορία η οποία συλλέγεται για τις λίστες ενημερωτικών δελτίων (newsletter) είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι ανώνυμη (ακόμη και εάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση εμφανίζεται όνομα) και ως τέτοια αντιμετωπίζεται. Μέσω των ενημερωτικών της δελτίων, η ιστοσελίδα, δίνει τη δυνατότητα διαγραφής οποιαδήποτε στιγμή μέσω ειδικού συνδέσμου (διαγραφής/unsubscribe) στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου (email). 

Κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσής σας στην ιστοσελίδα, όλη η περιήγηση κρυπτογραφείται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Είναι το χαρακτηριστικό https:// στην αρχή των link όλων των σελίδων. 

Επίδειξη υπηρεσιών
Η “Εταιρεία” μέσω της ιστοσελίδας, δεν παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου. Προβάλει απλά παρεχόμενες υπηρεσίες της. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στα πλαίσια αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάποιας παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Επικοινωνία με την Εταιρεία
Η “Εταιρεία” παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες, χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας, να επικοινωνούν στα τηλέφωνα τα οποία αναγράφονται στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ή στο/στα emails που αναφέρονται στην ίδια σελίδα. 

Διαθεσιμότητα
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση για τους παραπάνω όρους αλλά και πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες μας.