ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΝΕΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” 2021 – Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν στις 13/12/2021 και θα διαρκέσουν ως 15/03/2022

Πρόγραμμα: Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

 

Α. ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τις 13/12/2021 έχει ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15/03/2022 για την υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές με δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξιμες Κατοικίες

– Μονοκατοικία

– Πολυκατοικία

– Διαμέρισμα

 Βασικές προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

1) Να υφίστανται νόμιμα και να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες

2) Να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και να ιδιοκατοικούνται

3) Να έχουν καταταχθεί βάσει του Α΄Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄ΠΕΑ) σε βαθμίδα χαμηλότερη ή ίση της Γ΄.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους (βλ. πίνακα ανωτέρω).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το φορολογικό έτος 2020 και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους με χρήση την κύρια κατοικία. Για αυτή την κατηγορία τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργεί τη χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα αξιολογούνται βάσει ενεγειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

 
Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

2) Τοποθέτηση θερμομόνωσης (δώμα, στέγη, πιλοτή, τοιχοποιία)

3) Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερμοσίφωνας, αντλία θερμότητας κτλ.)

5) Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων (a/c, σύστημα γεωθερμίας, σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου, αντλίες θερμότητας)

6) Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (SMART HOME)

7) Αναβάθμιση φωτισμού κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικίας

Η επιλεξιμότητα των δαπανών είναι από 01/02/2020 και εφόσον έχει εκδοθεί το Α’ ΠΕΑ.

 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

• Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

• Για αιτήσεις Πολυκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. 

 

Για τον έλεγχο των απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Επισημαίνεται ότι κατά την ολοκλήρωση του έργου και βάσει το Β΄ ΠΕΑ θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο όσο και για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ15

Περισσότερα Νέα και Ανακοινώσεις

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές – Υποβολές Αιτήσεων από 13/05/2022 έως 17/06/2022

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και αφορά στην «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».

 

Διαβάστε περισσότερα »

“Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού” – Αιτήσεις έως 15/04/2022

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης / διασκέδασης / ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα »

“Ενίσχυση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών” – Αιτήσεις έως 18/04/2022

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα »

“Ενίσχυση Υπό Σύσταση και Υφισταμένων Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων του Νότιου Αιγαίου” – Αιτήσεις έως 15/04/2022

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα »