ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΝΕΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” 2021 – Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν στις 13/12/2021 και θα διαρκέσουν ως 15/03/2022

Πρόγραμμα: Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

 

Α. ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τις 13/12/2021 έχει ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15/03/2022 για την υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές με δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξιμες Κατοικίες

– Μονοκατοικία

– Πολυκατοικία

– Διαμέρισμα

 Βασικές προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

1) Να υφίστανται νόμιμα και να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες

2) Να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και να ιδιοκατοικούνται

3) Να έχουν καταταχθεί βάσει του Α΄Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄ΠΕΑ) σε βαθμίδα χαμηλότερη ή ίση της Γ΄.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους (βλ. πίνακα ανωτέρω).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το φορολογικό έτος 2020 και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους με χρήση την κύρια κατοικία. Για αυτή την κατηγορία τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργεί τη χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα αξιολογούνται βάσει ενεγειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

 
Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

2) Τοποθέτηση θερμομόνωσης (δώμα, στέγη, πιλοτή, τοιχοποιία)

3) Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερμοσίφωνας, αντλία θερμότητας κτλ.)

5) Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων (a/c, σύστημα γεωθερμίας, σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου, αντλίες θερμότητας)

6) Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (SMART HOME)

7) Αναβάθμιση φωτισμού κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικίας

Η επιλεξιμότητα των δαπανών είναι από 01/02/2020 και εφόσον έχει εκδοθεί το Α’ ΠΕΑ.

 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

• Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

• Για αιτήσεις Πολυκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. 

 

Για τον έλεγχο των απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Επισημαίνεται ότι κατά την ολοκλήρωση του έργου και βάσει το Β΄ ΠΕΑ θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο όσο και για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ15

Περισσότερα Νέα και Ανακοινώσεις

ΝΕΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” 2021 – Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν στις 13/12/2021 και θα διαρκέσουν ως 15/03/2022

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. προβλέπονται κίνητρα για οικιστικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΛΗΞΕ 30/09/2021

H Δράση έληξε 30/09/2021
Στοχεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης – βάσει των επιλέξιμων ΚΑΔ και ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή – οι οποίες νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – ΕΛΗΞΕ 31/07/2021!

Η Δράση έληξε στις 31/07/2021! Στόχος της είναι η επιχορήγηση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών.

Διαβάστε περισσότερα »