ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί - Σύμβουλοι Διοίκησης

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ISO από το 1994. Όλα αυτά τα χρόνια, σταθερή προσήλωσή μας υπήρξε η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας, όχι μόνον των αναγκών τους. Στοχεύουμε πάντοτε στην προσφορά υπηρεσιών που έχουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και διακρίνονται για την ποιότητά τους, χτίζοντας με αυτόν τον τρόπο, μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί τους.

Σταύρος Κόλλιας

Οι υπηρεσίες μας

Το γραφείο ΔΕΣΜΗ δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και υποστήριξη των επιχειρήσεων μέχρι την πιστοποίησή τους από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Υποστήριξη κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή έκβαση της ετήσιας επιθεώρησης που διεξάγουν οι Φορείς Πιστοποίησης, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Επενδυτικά Σχέδια

Κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ένταξή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα όπως Δράσεις του ΕΣΠΑ, προγράμματα LEADER και ο Αναπτυξιακός Νόμος

Τεχνικοί Φάκελοι - Πιστοποίηση Προϊόντων

Εκπόνηση τεχνικών φακέλων προϊόντων για την απόκτηση σήματος CE

Οι πελάτες μας

Μας εμπιστεύθηκαν και τους ευχαριστούμε

Νέα - Ανακοινώσεις

ΝΕΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” 2021!!!

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. προβλέπονται κίνητρα για οικιστικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – Έως 30/09/2021!

H Δράση είναι ενεργή έως 30/09/2021
Στοχεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης – βάσει των επιλέξιμων ΚΑΔ και ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή – οι οποίες νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – ΕΛΗΞΕ 31/07/2021!

Η Δράση έληξε στις 31/07/2021! Στόχος της είναι η επιχορήγηση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών.

Διαβάστε περισσότερα »