ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί - Σύμβουλοι Διοίκησης

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ISO από το 1994. Όλα αυτά τα χρόνια, σταθερή προσήλωσή μας υπήρξε η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας, όχι μόνον των αναγκών τους. Στοχεύουμε πάντοτε στην προσφορά υπηρεσιών που έχουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και διακρίνονται για την ποιότητά τους, χτίζοντας με αυτόν τον τρόπο, σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Σταύρος Κόλλιας

Οι υπηρεσίες μας

Το γραφείο ΔΕΣΜΗ δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και υποστήριξη των επιχειρήσεων μέχρι την πιστοποίησή τους από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Υποστήριξη κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή έκβαση της ετήσιας επιθεώρησης που διεξάγουν οι Φορείς Πιστοποίησης, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Επενδυτικά Σχέδια

Κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ένταξή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα όπως Δράσεις του ΕΣΠΑ, προγράμματα LEADER και ο Αναπτυξιακός Νόμος

Τεχνικοί Φάκελοι - Πιστοποίηση Προϊόντων

Εκπόνηση τεχνικών φακέλων προϊόντων για την απόκτηση σήματος CE

Οι πελάτες μας

Μας εμπιστεύθηκαν και τους ευχαριστούμε

Νέα - Ανακοινώσεις

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ – Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Υποβολές Αιτήσεων από 22/03/2023

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας μέσω της επιχορήγησης ενεργειών αξιοποίησης και ανάπτυξης συγχρόνων τεχνολογιών και υποδομών αναφορικά με θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Διαβάστε περισσότερα »

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ – Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού MμΕ» – Υποβολές Αιτήσεων από 23/02/2023

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας

 

Διαβάστε περισσότερα »

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές – Υποβολές Αιτήσεων από 13/05/2022 έως 17/06/2022

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και αφορά στην «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».

 

Διαβάστε περισσότερα »

“Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού” – Αιτήσεις έως 15/04/2022

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης / διασκέδασης / ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα »