ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί - Σύμβουλοι Διοίκησης

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ISO από το 1994. Όλα αυτά τα χρόνια, σταθερή προσήλωσή μας υπήρξε η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας, όχι μόνον των αναγκών τους. Στοχεύουμε πάντοτε στην προσφορά υπηρεσιών που έχουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και διακρίνονται για την ποιότητά τους, χτίζοντας με αυτόν τον τρόπο, σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Οι υπηρεσίες μας

Το γραφείο ΔΕΣΜΗ δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και υποστήριξη των επιχειρήσεων μέχρι την πιστοποίησή τους από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Υποστήριξη κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή έκβαση της ετήσιας επιθεώρησης που διεξάγουν οι Φορείς Πιστοποίησης, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Επενδυτικά Σχέδια

Κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ένταξή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα όπως Δράσεις του ΕΣΠΑ, προγράμματα LEADER και ο Αναπτυξιακός Νόμος

Τεχνικοί Φάκελοι - Πιστοποίηση Προϊόντων

Εκπόνηση τεχνικών φακέλων προϊόντων για την απόκτηση σήματος CE

Οι πελάτες μας

Μας εμπιστεύθηκαν και τους ευχαριστούμε

Νέα - Ανακοινώσεις

“Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων”: Υποβολή αιτήσεων έως 29/02/2024!

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού

 

Διαβάστε περισσότερα »

“Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”: Υποβολή αιτήσεων έως 29/02/2024!

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του
λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

 

Διαβάστε περισσότερα »

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ – Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Υποβολές Αιτήσεων από 22/03/2023

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας μέσω της επιχορήγησης ενεργειών αξιοποίησης και ανάπτυξης συγχρόνων τεχνολογιών και υποδομών αναφορικά με θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Διαβάστε περισσότερα »

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ – Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού MμΕ» – Υποβολές Αιτήσεων από 23/02/2023

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας

 

Διαβάστε περισσότερα »

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές – Υποβολές Αιτήσεων από 13/05/2022 έως 17/06/2022

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και αφορά στην «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».

 

Διαβάστε περισσότερα »